kliché 2 “Tænk positivt”

Visse mennesker kan nok med fordel reflektere over om der er et alternativ til tanker, de ikke får det godt af.

At kræve af sig selv at se noget positivt i alt, er ikke rimeligt. Det bliver ekstremt kvælende og får ofte den modsatte effekt. Er man ked af det, er det jo ingen hjælp at tænke ”se det positive” for der er måske ikke noget! Vi skal turde erkende, at visse ting bare er smadderhårde, at det er som det er.

Man kan ikke springe over f.eks. sorg. Det eneste der sker, er at vi risikerer nedstemthed og skam over at vi ikke orker at være så positive, som vi føler at vi burde være. Det er ved at acceptere og finde hvile i det som er, at vi så småningom giver signaler til hjernen om at alt er ok, at faren er drevet over. På den måde opbygger vi en indre tryghed – ikke gennem at forsøge at presse os selv ind i hægter.

Forfatter: Birgit Berggrensson

Jeg er cand.theol. fra Københavns Universitet i 2009 og siden 2011 præst i Den danske kirke i Småland. Jeg er desuden cand.ling.merc. i tysk og engelsk fra Handelshøjskolen i København i 1978 og har været lektor og uddannelsesleder for internationale studier på Niels Brock fra 1980 til 2003 og har arbejdet som projektleder i flere EU projekter i Ungarn og Kroation i årene 1990 til 2004. I januar 2017 udkom min bog "Vend det om" som er en debatbog om rettigheder og næstekærlighed - to modsætninger, som ikke kan forenes. I bogen argumenterer jeg for, at vi mennesker ingen rettigheder har, og foreslår, at man i stedet skal se på det indhold i rettighedstænkningen, som måske kan være berettiget nok. Hvert emne i bogen præsenteres med et eventyr eller en fortælling som indledning, der skal få læseren til at tænke over problematikken - på samme måde som Jesus fik sine tilhørere til at tænke over et problem ved hjælp af lignelser.