Kliché 3 “Det vi visualiserer, kommer til at ske”

AT have et målbillede af, hvad man vil opnå er første skridt til at begynde at handle for at nå målet.

Loven om tiltrækning, dvs. at hvis vi tænker tilstrækkeligt meget på noget så kommer det til at ske i virkeligheden, er en tese, der fremføres i Rhonda Byrnes bog The Secret.

Men der er ingen magisk kraft som gør, at vi tiltrækker det vi tænker meget på. Vi kan sidde derhjemme og tænke på en masse positive ting, der sker ikke noget af den grund. Det er handlingen, der er afgørende for at nå et mål, ikke tanken! Vi skaber også unødig ængstelse, hvis vi tror, at vi kan få en bestemt sygdom fordi vi tænker på den. Desuden giver det skyldfølelse: At man skulle være ramt af dårlig økonomi eller anden ulykke fordi man havde været urolig for netop dette, er en frygtelig tanke.

Forfatter: Birgit Berggrensson

Jeg er cand.theol. fra Københavns Universitet i 2009 og siden 2011 præst i Den danske kirke i Småland. Jeg er desuden cand.ling.merc. i tysk og engelsk fra Handelshøjskolen i København i 1978 og har været lektor og uddannelsesleder for internationale studier på Niels Brock fra 1980 til 2003 og har arbejdet som projektleder i flere EU projekter i Ungarn og Kroation i årene 1990 til 2004. I januar 2017 udkom min bog "Vend det om" som er en debatbog om rettigheder og næstekærlighed - to modsætninger, som ikke kan forenes. I bogen argumenterer jeg for, at vi mennesker ingen rettigheder har, og foreslår, at man i stedet skal se på det indhold i rettighedstænkningen, som måske kan være berettiget nok. Hvert emne i bogen præsenteres med et eventyr eller en fortælling som indledning, der skal få læseren til at tænke over problematikken - på samme måde som Jesus fik sine tilhørere til at tænke over et problem ved hjælp af lignelser.