Kliché 4 “Bliv dit sande jeg”

For nogle kan det nok give inspiration og mod at begynde at reflektere over hvilke drømme og behov man har.

Men hvis jeg skal blive mit sande jeg, hvem er jeg så nu? Er jeg usand og uægte? Her mener man, at der skulle findes en indre autentisk kerne, som vi skal forsøge at finde, men en sådan findes ikke! Vi har en masse bevidste og ubevidste tanker, følelser og erfaringer – alle tilhører os og de er hverken sande eller usande. Desuden forandrer vi os hele tiden.

Spørgsmålet er hvad der sker inden i os, hvis vi tænker ”egentlig er jeg en person, der føler glæde” – når vi slet ikke føler os glade. Jo, vi forsøger at fortrænge de tanker og følelser, som ikke passer ind. Og det bliver jo lige det modsatte af at være os selv.

Forfatter: Birgit Berggrensson

Jeg er cand.theol. fra Københavns Universitet i 2009 og siden 2011 præst i Den danske kirke i Småland. Jeg er desuden cand.ling.merc. i tysk og engelsk fra Handelshøjskolen i København i 1978 og har været lektor og uddannelsesleder for internationale studier på Niels Brock fra 1980 til 2003 og har arbejdet som projektleder i flere EU projekter i Ungarn og Kroation i årene 1990 til 2004. I januar 2017 udkom min bog "Vend det om" som er en debatbog om rettigheder og næstekærlighed - to modsætninger, som ikke kan forenes. I bogen argumenterer jeg for, at vi mennesker ingen rettigheder har, og foreslår, at man i stedet skal se på det indhold i rettighedstænkningen, som måske kan være berettiget nok. Hvert emne i bogen præsenteres med et eventyr eller en fortælling som indledning, der skal få læseren til at tænke over problematikken - på samme måde som Jesus fik sine tilhørere til at tænke over et problem ved hjælp af lignelser.