Kliché 5 ” Vi kommer ud for det, vi har brug for …”

”Vi kommer ud for det vi har brug for – for vores indre udviklings skyld”

Denne udtalelse kan måske give styrke til personer, som har været ud for noget svært og ikke vil sidde fast i offerfølelser og bitterhed.

Men det er en farlig tanke at der skulle findes en slags overmagt som bestemmer hvad vi kommer ud for i livet. Egentlig er det forfærdeligt. Hvordan skulle nogen ”ha brug for” at blive udsat for svære tab, vold, forfølgelse, dysfunktionelle forældre, krig eller sygdom? Det antyder også at de, der går gennem livet uden større kriser eller modgang skulle være mere udviklede fra begyndelsen?

Hvem der kommer ud for hvad, er rent tilfælde og udenfor vores kontrol. Retfærdighed eller uretfærdighed, livet rammer os. Hvis man oplever et tab, er det vigtigt at tillade sig selv at føle præcis det man føler. Man skal ikke kræve af sig selv, at man også skal være taknemmelig – fordi man nu har fået sin chance i livet til udvikling. Det fører bare til skyldfølelser og til, at man ikke tillader sig selv at være i sorgen.

Forfatter: Birgit Berggrensson

Jeg er cand.theol. fra Københavns Universitet i 2009 og siden 2011 præst i Den danske kirke i Småland. Jeg er desuden cand.ling.merc. i tysk og engelsk fra Handelshøjskolen i København i 1978 og har været lektor og uddannelsesleder for internationale studier på Niels Brock fra 1980 til 2003 og har arbejdet som projektleder i flere EU projekter i Ungarn og Kroation i årene 1990 til 2004. I januar 2017 udkom min bog "Vend det om" som er en debatbog om rettigheder og næstekærlighed - to modsætninger, som ikke kan forenes. I bogen argumenterer jeg for, at vi mennesker ingen rettigheder har, og foreslår, at man i stedet skal se på det indhold i rettighedstænkningen, som måske kan være berettiget nok. Hvert emne i bogen præsenteres med et eventyr eller en fortælling som indledning, der skal få læseren til at tænke over problematikken - på samme måde som Jesus fik sine tilhørere til at tænke over et problem ved hjælp af lignelser.